PHÁT ĐỘNG CUỘC THI ẢNH “NÉT ĐẸP VĂN HÓA GIA ĐÌNH VIỆT”

 

 

 

Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Nhằm lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm về s